Gymnázium Roudnice nad Labem
31.03.2020

Vážení zákonní zástupci, vážení studenti, Mgr. Adam Rybář pro vás vytvořil zajímavý protokol, který vám pomůže udržet si i v této nelehké době fyzickou kondici a optimismus. Protokol je ke stažení ZDE.

Zobrazit celý článek


31.03.2020

Až do obnovení běžného provozu školy stanovil ředitel školy úřední hodiny takto: PONDĚLÍ - 9:00 - 12:00  STŘEDA   - 9:00 - 12:00 V tento čas vám potvrdíme potřebné dokumenty ( přihlášky na VŠ, potvrzení o studiu kvůli daním,...) Pokud je to možné, zavolejte předem. Zkrátíte tím čekání v budově školy. Studenti, kteří mají ve skříňkách ve škole osobní věci, si je mohou vyzvednout v době ú…

Zobrazit celý článek


16.03.2020

Aktualizováno dne 16.3.2020 Vážení zákonní zástupci, vážení studenti, dokončili jsme práci na strategii vzdělávání v době trvání mimořádných opatření. Škola přešla na online výuku s využitím nástroje Google Classroom. Google Classroom jsem zvolil z toho důvodu, že je třeba formu výuky sjednotit a zpřehlednit. I nadále je vám k dispozici centrální úložiště výukových materiálů. Složky obsahují n…

Zobrazit celý článek


Jsme fakultní školou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

01.10.2019 11:59

Vážení studenti,

Gymnázium Roudnice nad Labem se stalo fakultní školou Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Souhlas s užíváním tohoto titulu udělil naší škole prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan FBMI ČVUT. Vedle Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ČVUT stává další vysokou školou, s níž naše gymnázium rozvíjí partnerství a spolupráci.

S titulem je spjata řada výhod, z nichž může naše gymnázium profitovat. Fakulta biomedicínského inženýrství umožní našim studentům využívat technické vybavení, jímž disponuje. Zajímavá je i nabídka odborných konzultací a bezúplatné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů.

Naše škola si partnerství s ČVUT upřímně váží. Čestný titul fakultní školy je potvrzením kvality poskytovaného středoškolského vzdělávání a úspěšnosti našich absolventů v navazujícím vysokoškolském studiu.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu