Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Platby za stravné ve školní jídelně

21.09.2017 12:47

Vážení rodiče,

Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb.

Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.

 1. Počáteční záloha

Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků, nelze je nakoupit z jiné části rozpočtu školy. Proto je nutné před zahájením stravování vybrat zálohu, která pokryje nákup potravin až do první platby.

Z tohoto důvodu musí všichni strávníci uhradit zálohu 500 Kč, která přibližně odpovídá ceně potravin na jedno dítě za měsíc. Tuto částku bylo nutné uhradit jednorázovým příkazem s variabilním symbolem, který byl napsaný na přihlášce ke stravování.

 2. Vyúčtování za měsíc

Každý měsíc proběhne 20. dne vyúčtování obědů. K tomuto datu budou vyúčtovány obědy přihlášené od 1. do 20. dne v měsíci a obědy, které bude školní jídelna vařit od 21. až do posledního dne daného měsíce.

V následujícím měsíci pak budou od této částky odečteny obědy, které si dítě odhlásilo v období po 20. dni v předchozím měsíci.

Pokud bychom obědy za měsíc účtovali až na začátku následujícího měsíce, došlo by opět k prodlení plateb a vzniklo by období několika dnů, kdy na účtu nejsou prostředky na nákup potravin na další měsíc.

Firma spravující nový software školní jídelny navrhla dvě řešení – výběr počáteční zálohy na dva měsíce (tedy 1000 Kč na dítě), nebo účtování před koncem měsíce. Rozhodli jsme se pro řešení, které klade menší finanční nároky na rodiče při zahájení školního roku.

 3. Vyúčtování na konci školního roku

V průběhu měsíce července bude provedeno roční vyúčtování a případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno. Záloha 500 Kč zůstane na účtu školní jídelny a bude převedena do nového školního roku.

4. Vyúčtování při ukončení stravování

V případě že žák ukončí stravování ve školní jídelně, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která v příštím měsíci provede závěrečné vyúčtování a vrátí spolu s přeplatky počáteční zálohu, případně od této zálohy odečte nedoplatky.

Studenti maturitních ročníků nemusí hlásit ukončení stravování, závěrečné vyúčtování proběhne automaticky nejpozději v červnu daného školního roku.

 5. Webové rozhraní Strava.cz

Všichni strávníci obdrželi mailem přihlašovací údaje do webového rozhraní. Po přihlášení si můžete prohlédnout jídelní lístek, odhlásit obědy, kontrolovat, že máte odhlášené obědy na školní akce, sledovat účtované obědy a kontrolovat provedení inkasních plateb. Pokud vám dítě přihlašovací údaje nepředalo, obraťte se na vedoucí školní jídelny, která vám přístupové údaje předá.

 6. Čipy, čipové karty

V průběhu školního roku ještě propojíme systém vstupních čipů a čipových karet se softwarem školní jídelny tak, aby se děti při odebírání oběda přihlásily. Vy tak bude moci kontrolovat, zda dítě na obědě opravdu bylo.

 7. Neuhrazení počáteční zálohy

Pokud jste z nějakého důvodu neuhradili počáteční zálohu, byla vám stržena spolu s prvním vyúčtováním ke dni 20.9.2017. Pokud máte nízký limit inkasa a platba neproběhla, zašlete odpovídající částku jednorázovým platebním příkazem.

 

Děkujeme za trpělivost a pochopení. I my se s novým systémem seznamujeme a snažíme se zlepšit a zpřehlednit služby, které souvisí se stravováním ve školní jídelně.

 

Dagmar Antošová

Zástupkyně ředitele

 

 

 

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu