Gymnázium Roudnice nad Labem
21.11.2017

Vážení zákonní zástupci, i v letošním školním roce vybíráme finanční příspěvek na činnost Spolku přátel Gymnázia Roudnice nad Labem ve výši 450 Kč. Příspěvek můžete uhradit v hotovosti, případně převodem na účet Spolku. Zvolíte-li možnost bezhotovostního převodu, bude variabilním symbolem doprovázejícím platbu rodné číslo Vašeho dítěte (žáka školy). Číslo účtu: 27-3867630287/0100 Za Vaše příspě…

Zobrazit celý článek


10.11.2017

Plakát 

Zobrazit celý článek


09.11.2017

Soutěž Best in English (více informací níže) se v letošním roce bude konat i na naší škole. Zúčastnit se mohou šikovní angličtináři ve věku 15-19 let. Všichni zájemci se musí osobně zaregistrovat u Mgr. Zdenky Vachkové v kabinetě č. 302 (na půdě) nejpozději do 23.11.2017. Pokud si na testování můžete donést vlastní notebook a sluchátka, nahlaste tuto možnost při registraci. Děkuji za spolupráci. …

Zobrazit celý článek


Školní jídelna - DŮLEŽITÉ

13.09.2017 09:05

Vážení zákonní zástupci,

školní jídelna přechází od 4. 9. 2017 na nový software, který zvýší kvalitu poskytovaných služeb. Žáci budou mít, mimo jiné, možnost přihlásit a odhlásit si oběd prostřednictvím Internetu. Zavedení nového softwaru je poměrně časově náročné. Je nutné uložit do systému velké objemy dat. Velmi Vás tedy prosím, abyste věnovali pozornost následujícím instrukcím.

Cena obědů zůstává stejná, tedy pro žáky mladší 15 let 24 Kč, pro žáky starší 15 let 25 Kč. Platby je nutné odesílat na následující číslo účtu: 6015-36620471/0100 (číslo účtu je stejné jako v minulých letech). Aby se platby spárovaly, je nutné odesílat je pod novým variabilním symbolem, který zjistíte z „přihlášky ke stravování“ (dnes byly rozdány studentům).

První zálohovou platbu ve výši 500 Kč je nutné zaplatit dopředu (do 14.9.) jednorázovým příkazem. Nezapomeňte platbu doprovodit uvedením správného variabilního symbolu.

Platba obědů probíhá většinou formou inkasa (jiný postup je nutné domluvit s vedoucí školní jídelny). Vždy 20. den v měsíci vám budou z účtu inkasovány skutečně odebrané obědy. Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit na účtu.

Připomínám, že v případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné oběd odhlásit. Odhlásit oběd lze do konce měsíce září telefonicky (tel. čís.: 416 837 421), nebo e-mailem (sjgym.rce@seznam.cz). Možnost odhlašovat obědy prostřednictvím Internetu (www.strava.cz) bude zprovozněna v nejkratším možném termínu. O datu zprovoznění této služby vás budeme informovat.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu