Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Školní jídelna - DŮLEŽITÉ

13.09.2017 09:05

Vážení zákonní zástupci,

školní jídelna přechází od 4. 9. 2017 na nový software, který zvýší kvalitu poskytovaných služeb. Žáci budou mít, mimo jiné, možnost přihlásit a odhlásit si oběd prostřednictvím Internetu. Zavedení nového softwaru je poměrně časově náročné. Je nutné uložit do systému velké objemy dat. Velmi Vás tedy prosím, abyste věnovali pozornost následujícím instrukcím.

Cena obědů zůstává stejná, tedy pro žáky mladší 15 let 24 Kč, pro žáky starší 15 let 25 Kč. Platby je nutné odesílat na následující číslo účtu: 6015-36620471/0100 (číslo účtu je stejné jako v minulých letech). Aby se platby spárovaly, je nutné odesílat je pod novým variabilním symbolem, který zjistíte z „přihlášky ke stravování“ (dnes byly rozdány studentům).

První zálohovou platbu ve výši 500 Kč je nutné zaplatit dopředu (do 14.9.) jednorázovým příkazem. Nezapomeňte platbu doprovodit uvedením správného variabilního symbolu.

Platba obědů probíhá většinou formou inkasa (jiný postup je nutné domluvit s vedoucí školní jídelny). Vždy 20. den v měsíci vám budou z účtu inkasovány skutečně odebrané obědy. Pro hladký průběh inkasní platby je třeba zajistit ve výše uvedeném termínu dostatečný finanční limit na účtu.

Připomínám, že v případě nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné oběd odhlásit. Odhlásit oběd lze do konce měsíce září telefonicky (tel. čís.: 416 837 421), nebo e-mailem (sjgym.rce@seznam.cz). Možnost odhlašovat obědy prostřednictvím Internetu (www.strava.cz) bude zprovozněna v nejkratším možném termínu. O datu zprovoznění této služby vás budeme informovat.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu