Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Pedagogický sbor

E-mailové adresy vyučujících

Mgr. Dagmar Antošová   antosova.dagmar@seznam.cz
Mgr. Hana Blažková   blazaha@seznam.cz
RNDr. Kateřina Blažová   katerina.blazova@gmail.com
Mgr. Petr Dobeš   petrdobes@centrum.cz
Mgr. Lukáš Feigl   lukasfeigl@email.cz
Mgr. Lada Fialová   lada.ffialova@gmail.com
Mgr. Věra Fikarová   vera.fikarova@seznam.cz
Mgr. Vladimíra Hávová   vhavova@email.cz
Mgr. Kateřina Hrádková   kata.hradkova@seznam.cz
Mgr. Jiří Imlauf   imlauf.jiri@seznam.cz
Mark Johnston   markjohnston@seznam.cz
Mgr. Anna Kalužíková   kaluzikovaa@gmail.com
Mgr. Jitka Kautská   jitka.kautska@centrum.cz
Mgr. Jitka Klepetková   jitka.klepetko@gmail.com
RNDr. Soňa Kohoutová   skohoutova@centrum.cz
Mgr. Jana Kolková  
Mgr. Alžběta Křenovská   akrenovska.AK@gmail.com
Mgr. Pavla Kušičková   pavla.kusickova@seznam.cz
Ing. Zdeněk Kybl   zdenek.kybl@gmail.com
Mgr. Kateřina Lapihusková   klapihuskova@volny.cz
Mgr. Petr Lukášek   pluka@centrum.cz
Mgr. Hana Mrázová   hmrazova@centrum.cz
Mgr. Hana Nováková   NovakovaH@centrum.cz
Mgr. Eva Panschabová   eva.panschabova@gmail.com
RNDr. Aurelie Pekařová   aura.p@centrum.cz
Mgr. Markéta Pernová   marketa.pernova@centrum.cz
RNDr. Miroslava Pokorná   pokorna.miroslava@email.cz
Mgr. Jiřina Průchová   jirinapruchova@email.cz
Mgr. Adam Rybář   rybaradamcz@gmail.com
Mgr. Jiří Řezníček   jirireznicek@post.cz
Ing. Ivana Svobodová   ivana.svobodova@roudnice.net
Mgr. Dita Tichá   dita.ticha07@seznam.cz
Mgr. Zdenka Vachková   zdenka.vachkova@seznam.cz
Jaroslav Vysoký   vysoky@borka.cz
Mgr. Jiřina Zídková   jirina.zidkova@email.cz

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu