Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


140. výročí založení školy

Vážení přátelé,

v září 2017 uplyne 140 let od chvíle, kdy bylo v Roudnici nad Labem slavnostně otevřeno jedno z nejstarších českých gymnázií. Od roku 1877 prošly gymnaziálními studijními programy tisíce absolventů, přičemž řada z nich dosáhla mimořádně respektovaného profesního i společenského postavení. Roudnické gymnázium je tak oprávněně vnímáno jako nenahraditelný pilíř středoškolského vzdělávacího systému na Podřipsku.

Dovolte mi tedy, abych vás v souvislosti s blížícím se jubileem srdečně pozval na návštěvu naší školy. Oslavy 140. výročí budou probíhat v budově gymnázia v pátek 15. září 2017 od 12.00 hod. Přijďte si zavzpomínat na svoje středoškolská studia, setkat se se spolužáky i kantory, užít si připravený program, seznámit se s aktuálním děním ve škole. Srdečně a rádi vás všechny přivítáme.

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Program na nádvoří školy

12.00 hod. - proslov ředitele školy

12.15 hod. - známé skladby v podání skupiny ABSOLUTE ZERO

13.15 hod. - hudební vystoupení (akordeon)

14.00 hod. - vystoupení hudební skupiny AMBIAM

15.30 hod. - taneční skupina stepu KARAMELKA

16.00 hod. - Taneční orchestr ZUŠ Roudnice nad Labem

17.00 hod. - taneční skupina stepu KARAMELKA

17.15 hod. - vystoupení skupiny bubeníků

 

Program v budově školy

Představení jednotlivých oborů (chemie, český jazyk, fyzika, zeměpis, dějepis, informatika, biologie, německý jazyk)

Soutěž o znalostech z historie a současnosti gymnázia

Tvůrčí dílna - keramika

Výstava fotografií a výtvarných prací studentů gymnázia

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu