Gymnázium Roudnice nad Labem




21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Pronájem tělocvičny

10.10.2016 12:57

Gymnázium Roudnice nad Labem

Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem

pronajímá tělocvičny za následujících podmínek:

malá tělocvična 

  • pracovní dny - 165,- Kč / 1 hod.
  • sobota, neděle, svátky, prázdniny - 200,- Kč / 1 hod.

velká tělocvična (parkety)

  • pracovní dny 275,- Kč/ 1 hod.
  • sobota, neděle, svátky, prázdniny - 330,- Kč / 1 hod.

Rozpis obsazení tělocvičen najdete v následujícím souboru.

 

Bližší informace získáte na tel: 416837320, e-mail: gym-rce@seznam.cz

 

NAHORU TISK

 



Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu