Gymnázium Roudnice nad Labem
13.03.2018

Vážené studentky a studenti, ve dnech 15. a 16. března proběhnou na našem gymnáziu besedy s loňskými maturanty, kteří mají zdárně za sebou první semestr vysokoškolského studia a přijdou se s námi podělit o své poznatky týkající se výběru vysoké školy, přijímacího řízení i studia samotného. Ve čtvrtek 15. března ve 14 hodin (místnost č. 106) se můžete setkat se studentkami a studenty humanitních …

Zobrazit celý článek


07.03.2018

Ve středu 7.3.2018 byl na našem gymnáziu zahájen projekt studentské simulace komunální politiky. Projekt realizuje česká nezisková organizace Agora CE ve spolupráci s městem Roudnice nad Labem. Studenti našeho gymnázia dostanou možnost usednout na místa volených zastupitelů obce, budou moci formulovat problémy, které je v obci trápí, zhodnotí reálné možnosti jejich řešení a posléze se společně s p…

Zobrazit celý článek


20.02.2018

Dne 8. února se v Litoměřicích konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu velmi dobře reprezentovali 3 studenti a 1 studentka. V kategorii IIIA (vyšší gymnázium) jsme byli velmi úspěšní. 2. místo vybojoval v silné konkurenci Filip Přívozník ze 3.B a je náhradníkem pro krajské kolo, 4. místo patřilo Martině Sypecké ze septimy. Oba podali velmi pěkný výkon. V kategorii IIB (nižší g…

Zobrazit celý článek


Co je školní parlament

22.02.2017 20:35

Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeni dva žáci z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

* proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí

* zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...)

* rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)

* podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Parlament:

* podporuje informovanost napříč školou

* zvyšuje zájem žáků o školní společenství

* vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu

* pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a

dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Zdroj : http://www.skolaprodemokracii.cz/

Nápady a návrhy :

* předkládejte členům ŠP zastupujícím vaši třídu, kteří je poté mohou prezentovat na schůzi ŠP

* anonymně vhazujte do příslušného boxu pod touto nástěnkou

Případné dotazy směřujte na následující emailové adresy :

* sypeckam@gmail.com

* jpadelek@gmail.com

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu