Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Co je školní parlament

22.02.2017 20:35

Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeni dva žáci z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

* proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí

* zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...)

* rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)

* podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Parlament:

* podporuje informovanost napříč školou

* zvyšuje zájem žáků o školní společenství

* vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu

* pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a

dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Zdroj : http://www.skolaprodemokracii.cz/

Nápady a návrhy :

* předkládejte členům ŠP zastupujícím vaši třídu, kteří je poté mohou prezentovat na schůzi ŠP

* anonymně vhazujte do příslušného boxu pod touto nástěnkou

Případné dotazy směřujte na následující emailové adresy :

* sypeckam@gmail.com

* jpadelek@gmail.com

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu