Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Spolek přátel Gymnázia Roudnice nad Labem

Spolek přátel Gymnázia Roudnice nad Labem je nezisková organizace, která morálně a finančně podporuje školní i mimoškolní aktivity studentů roudnického gymnázia. O využití finančních prostředků Spolku rozhoduje správní rada, v níž mají většinové zastoupení rodiče studentů gymnázia.

Předsedkyně: Mgr. Jana Jandová (sexta)

Místopředseda: Mgr. Petr Dobeš (ředitel školy)

Jednatelka: Mgr. Jiřina Zídková (pedagog)

Členové: Mgr. Jaroslava Kubíková (sekunda) Mgr. Johana Elisová (tercie) Mgr. Marek Záhorec (kvarta) MUDr. Eva Husáková (kvinta) Ing. Stanislav Lysáček (sexta) Ing. Michaela Padělková (1.A) Jana Hyťhová (1.B) Vladislava Hájková (2.A) Jana Kyselová (2.B) Bc. Dana Kotalová (3.A) Barbora Krauskopfová (3.B) Monika Štorková (4.B)

Přehled příjmů a výdajů ve školním roce 2015/2016 (stav k 20.4.2016)

Příjmy Spolku  
zůstatek z roku 2014/2015: 20 900,- Kč
příjmy od rodičů: 86 290,- Kč
dotace a dary: 43 000,- Kč
CELKEM: 150 190,- Kč

Výdaje Spolku  
cestovné a startovné (pro studenty) 14 193,- Kč
mezinárodní studentské projekty 5 232,- Kč
poplatky za sportovní soutěže 1 700,- Kč
nákup vybavení (podložky do botníků atd.) 42 440,- Kč
odměny studentům za soutěže a turnaje 2 980,- Kč
příspěvek na SOČ a zdravotnický kroužek 2 500,- Kč
příspěvek na činnost Zlaté střední 536,- Kč
náklady na vedení účtu 1 721,- Kč
ostatní 877,- Kč
CELKEM: 72 179,- Kč

ZŮSTATEK NA ÚČTU K 20.4.2016: 78 011,- Kč

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu