Gymnázium Roudnice nad Labem
17.04.2014

Osmileté studium:    Prezence: 7.30 – 8.00 hod.    Test z matematiky: 8.00 – 8.50 hod.    Test z českého jazyka: 9.00 – 10.00 hod. V průběhu přijímacího řízení se rádi setkáme i s rodiči uchazečů o studium. Upozorňuji však, že účast rodičů ve škole v průběhu přijímacího řízení není povinná. Rozhodnutí o přijetí bude předáváno v pátek 25.4.2014 v době od 8.00 do 16.00 hod. Je možné si dohodnout…

Zobrazit celý článek


14.04.2014

V úterý 8. dubna 2014 změřili své síly mladí biologové v rámci okresního kola biologické olympiády kategorie D (žáci 6. a 7. ročníků ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Naše gymnázium reprezentovala pětice studentů: Barbora Zedníková (sekunda), Michal Fořt (sekunda), Jiří Hanč (sekunda), Jaroslav Pazourek (prima) a Jan Záhorec (prima). Soutěž byla značně náročná a důkladně …

Zobrazit celý článek


13.04.2014

Ve středu 9. dubna 2014 se na půdě katedry historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem konalo krajské kolo nejprestižnější dějepisné soutěže v České republice. Soutěže se v letošním roce účastní více než 270 gymnázií z České a Slovenské republiky. Mezinárodní finále se uskuteční 20. listopadu 2014 v Chebu a zúčastní se jej 75 nejúspěšnějších týmů. Ústecký kraj budou reprezentovat jen čtyři …

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu