Gymnázium Roudnice nad Labem
30.04.2016

V průběhu dubna probíhala vyšší kola biologické olympiády. V náročném klání sestávajícím se z poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a testu znalostí se naši studenti rozhodně neztratili. Krajská kola se konají vždy na Gymnáziu Teplice a letos to nebylo jinak. V kategorii nejstarších studentů nás reprezentovaly dvě studentky septimy. Alice Haveldová se umístila v náročné soutěži na pěk…

Zobrazit celý článek


28.04.2016

V pátek, 22. dubna 2016, proběhlo krajské kolo CHO kategorie B. Naší školu reprezentovali žáci: Jakub Hejhal a Beáta Lysáčková ze septimy a Štěpánka Moravcová ze třídy 3.B. V CHO žáci musí prokázat teoretické i praktické znalosti chemické problematiky. Teoretický test trval celé dvě hodiny a v laboratoři byly zdolávány nástrahy kvantitativních titračních metod. Nejlépe se umístil Jakub Hejhal, k…

Zobrazit celý článek


28.04.2016

Krajské kolo 38. ročníku SOČ už je za námi. Konalo se 19. dubna 2016 v našem krajském městě. V letošním roce z našeho gymnázia postoupila pouze jedna práce. Byla to práce žákyně třídy 3.B Elišky Janovské – Studium fotokatalytických vlastností oxidu zinečnatého, jeho kompozitu vzniklého přidáním grafen oxidu a možností zlepšení fotokatalytické aktivity přidáním vzácných kovů. Práce slečny Janovské…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu