Gymnázium Roudnice nad Labem
28.04.2015

Už několik let náš zdravotnický kroužek spolupracuje se skauty 2.skautského oddílu Souznění skautského střediska Říp Roudnice nad Labem. Rovněž letos vedoucí Vendula Ekrtová a Michaela Pětníková přivedly své svěřenkyně na schůzku zdravotnického kroužku do chemické učebny našeho gymnázia. Skautky se připravovaly na Svojsíkův závod a potřebovaly pomoc se zdravovědou. Studentky gymnázia, Kateřina Se…

Zobrazit celý článek


27.04.2015

Vážení uchazeči o studium, v souvislosti se zveřejněním výsledkových listin přijímacího řízení chci připomenout několik důležitých zásad, které se týkají odevzdání zápisového lístku a případného podání odvolání proti nepřijetí. Nejdůležitější informace: Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout u ředitele školy v pondělí a úterý 27.4.  a 28.4.2015 (v …

Zobrazit celý článek


24.04.2015

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhla v pořadí již pátá mezinárodní studentská výměna mezi Gymnáziem v Roudnici nad Labem a holandskou střední školou Hondsrug College, do které je zapojeno celkem 50 studentů (25 českých a 25 holandských) a 4 učitelé. V září 2014 proběhla první část výměny, kdy roudničtí studenti navštívili holandské město Emmen. A v období mezi 13. a 18. dubnem 2015 jsme na oplátk…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu