Gymnázium Roudnice nad Labem
15.10.2018

Přijímací řízení se kvapem blíží a pozornost žáků 5. a 9. tříd, kteří uvažují o navazujícím studiu na našem gymnáziu, by se v této chvíli již měla upínat k přijímacím zkouškám. V záložce „PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ“ jsme zveřejnili kritéria přijímacího řízení a další organizační informace důležité pro úspěšné zvládnutí přijímacího procesu. O průběhu letošních přijímacích zkoušek se hodně diskutuje. Pravděp…

Zobrazit celý článek


11.10.2018

Vážení uchazeči o studium, již tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne na naší škole v pátek 30.11.2018. Budeme vám k dispozici v době od 8.00 do 18.00 hod. Poskytneme vám informace o přijímacím řízení i o studiu na našem gymnáziu. Prohlédnete si budovu, navštívíte běžnou vyučovací hodinu, nabídneme vám ukázky našich dalších aktivit. Na vaše otázky budou odpovídat učitelé i studenti. Těšíme se na…

Zobrazit celý článek


09.10.2018

Poslední zářijový týden byl letos již tradičně vyhrazen studentské výměně mezi naším gymnáziem a Philanthropinem Dessau-Roßlau. Ovšem již na začátku výměny nás naši němečtí přátelé překvapili. Díky využití spoje, se kterým původně nepočítali, dorazili totiž o půl hodiny dříve, než bylo domluveno. A tak místo abychom my čekali na ně, čekali oni na nás. Poté jsme si rozebrali německé kamarády a spol…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

Ústecký krajRoudnice nad Labem

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu