Gymnázium Roudnice nad Labem


Jaký název by měl mít nový školní časopis?
Říp - Řádky inteligentních pisálků (55)
Gym-expres (132)
Rip - Rychlé informace Podřipska (21)

Celkem hlasů: 208


18.10.2014

V pátek 7. listopadu 2014 proběhne beseda s pražskou vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou Ph.D. Mnozí ji považují za ztělesnění nové generace žalobců, kteří jsou nejen odborně a mediálně zdatní, ale i nestranní a nezkorumpovaní. Věřím, že pro paní doktorku Bradáčovou bude návštěva naší školy velmi zajímavá i z toho důvodu, že zde sama před několika lety úspěšně studovala. Mgr. Petr Do…

Zobrazit celý článek


17.10.2014

Veliký úspěch družstev studentů našeho gymnázia v krajském kole ekologické olympiády ( první a druhé místo) byl po zásluze oceněn. Odměnou nám byl poznávací výlet po přírodních i kulturních krásách severních Čech. Na tento výlet se vypravili nejen účastníci ekologické olympiády, ale také další studenti naší školy, kteří se účastní olympiád z přírodovědných předmětů nebo jsou autory prací SO…

Zobrazit celý článek


16.10.2014

Také v tomto školním roce jsme na našem gymnáziu přijali skupinu studentů z německého Philanthropina Dessau-Roßlau. První část studentské výměny proběhla tradičně u nás a odehrávala se mezi 6. a 10. říjnem. Pro návštěvu z Německa byl připraven pestrý program, který vedle tradiční návštěvy Prahy nebo Terezína obsahoval i některé novinky, např. výstup na Kratochvílovu rozhlednu. Vedle turistických…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu