Gymnázium Roudnice nad Labem
19.08.2016

Od 1. září 2016 nabízíme na našem gymnáziu výuku angličtiny pro studenty, a to od úrovně "úplný začátečník" až po úroveň "C2". Dále nabízíme překladatelské služby, tlumočení, plánování a organizaci jazykových pobytů ve Velké Británii, Francii a Německu na míru.Více informací na www.fluentlynow.webnode.cznebo na facebooku FluentlyNow.Kontakty:Daniela Jandová - 739 174 295739 174 295Kristýna Kšírová…

Zobrazit celý článek


27.07.2016

Rozvrhy pro nový školní rok jsou dokončené. Pokud si chcete prohlédnout svůj osobní rozvrh hodin, přihlašte se do webového rozhraní programu Bakaláři, zvolte v záložce Výuka možnost Rozvrh hodin a v pravé horní části obrazovky vyberte STÁLÝ ROZVRH. Zobrazí se vám váš osobní rozvrh hodin. Rozvrhy se zobrazí jak žákům, tak vyučujícím.

Zobrazit celý článek


30.06.2016

Poslední školní den se všichni studenti vyššího gymnázia, kteří nejsou líní, přišli zazávodit do lesa ve Vědomcích. Závod se běžel na mapě Zavadilka v měřítku 1 : 7500. Studenti museli absolvovat trať v náročném, zarostlém a mokrém terénu a museli najít devět kontrol ve stanoveném pořadí. Všichni se zhostili svého úkolu zodpovědně a DOBĚHLI. Někteří studenti dosáhli výborných výsledků. Podrobn…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu