Gymnázium Roudnice nad Labem
30.06.2016

Poslední školní den se všichni studenti vyššího gymnázia, kteří nejsou líní, přišli zazávodit do lesa ve Vědomcích. Závod se běžel na mapě Zavadilka v měřítku 1 : 7500. Studenti museli absolvovat trať v náročném, zarostlém a mokrém terénu a museli najít devět kontrol ve stanoveném pořadí. Všichni se zhostili svého úkolu zodpovědně a DOBĚHLI. Někteří studenti dosáhli výborných výsledků. Podrobn…

Zobrazit celý článek


29.06.2016

Třídy prima, sekunda a tercie rozhodně nepatří mezi lenochy. Všichni se dne 22.6. zúčastnili olympijského běhu v Račicích. Ten byl odstartován v přímém přenosu Radiožurnálu slavným olympionikem. Na trať dlouhou 1600 metrů se s našimi žáky vydalo dalších 500 dětí. Kategorii dívek 6.-9. tříd ovšem s přehledem vyhrála Aneta Nováková, na třetím místě doběhla Barbora Lahovská. V kategorii chlapců byl…

Zobrazit celý článek


29.06.2016

V posledních dnech třída sexta absolvovala několik skvělých výletů. Ve čtvrtek 23.6. jsme se zúčastnili velice zajímavého a zábavného výletu do hospůdky Štípárny. Na vypůjčených koloběžkách jsme podniklu dobrodružný výlet kolem Řípu, který jsme zvládli bez větších karambolů. Ve Štípárně jsme pak mohli vyzkoušet lezení na umělé stěně, lukostřelbu a došlo také na opékání buřtů. Páteční dopoledne js…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu