Gymnázium Roudnice nad Labem
29.03.2017

Ve čtvrtek 30.3.2017 proběhne v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem velice zajímavá přednáška Břetislava Turečka, novináře a vysokoškolského učitele, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě. Přednáška s názvem „Blízký východ v plamenech“ začíná v 17.00 hod. Všechny srdečně zveme. Plakát ke stažení ZDE.

Zobrazit celý článek


29.03.2017

Ve čtvrtek 23.3.2017 se v Litoměřicích konalo okresní kolo fyzikální olympiády. V kategorii F reprezentovali naši školu studenti tercie Vít Salava, Antonín Kubík a Josef Melcr, v kategorii E studenti kvarty Tomáš Laube a Jan Záhorec. Vít Salava ve své kategorii zvítězil, Antonín Kubík se umístil na 4. místě a Josef Melcr na 6. místě. Jejich kategorie F je nepostupová a končí okresním kolem.…

Zobrazit celý článek


27.03.2017

Odjezd pondělí 3. dubna 2017 v 7.30 z parkoviště U Wágnerů. Příjezd do Emmenu mezi 17. a 18. hodinou. S sebou vezměte občanský průkaz nebo pas, kartičku zdravotní pojišťovny pro cestu na území ČR, připravené prezentace, občerstvení, kapesné (eura) a svačinu a pití na cestu. Nezapomeňte léky, pokud nějaké užíváte Nutné jsou čisté sportovní boty do tělocvičny. Návrat v sobotu 8. dubna 2017 nejd…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

Ústecký krajRoudnice nad Labem

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu