Gymnázium Roudnice nad Labem
20.01.2020

Od 13. do 16. ledna 2020 proběhla na naší škole obě kola školní olympiády. Na nižším gymnáziu se soutěžního klání zúčastnilo 13 žáků kvarty a tercie a stupně vítězůobsadilo toto trio z kvarty: Umístění Jméno Poslechové cvičení Konverzační úlohy Celkový výsledek 1. Anna VELTRUSKÁ 14 12 26 2. Sofie FRÖHLICHOVÁ 12 13 …

Zobrazit celý článek


20.01.2020

Od 13. do 16. ledna 2020 proběhla na naší škole obě kola školní olympiády. Na nižším gymnáziu se soutěžního klání zúčastnilo 13 žáků kvarty a tercie a stupně vítězůobsadilo toto trio z kvarty: Umístění Jméno Poslechové cvičení Konverzační úlohy Celkový výsledek 1. Anna VELTRUSKÁ 14 12 26 2. Sofie FRÖHLICHOVÁ 12 13 …

Zobrazit celý článek


06.01.2020

Předposlední den před vánočními prázdninami jsme společně s kvintou vyrazili autobusem do německých Drážďan. Cestou jsme mohli vyplnit vědomostní kvíz o cíli naší cesty. Nejlepší řešitelé byli odměněni drobnými sladkostmi. První zastávkou byl krásný evangelicko - luterský kostel Frauenkirche, který byl postaven v letech 1726 -1743. Objekt je považován za nejvýznamnější barokní protestanskou církev…

Zobrazit celý článek


Přijímací řízení do čtyřletého studia

Vážení uchazeči o studium,        

ve školním roce 2020/2021 otevřeme dvě třídy čtyřletého cyklu, přijato bude maximálně 50 uchazečů (48 řádně, 2 na odvolání). V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací testy: písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka. Jednotné přijímací testy připraví a vyhodnotí společnost CERMAT (www.cermat.cz). Na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem se jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) podílí 77 %. Podstatný vliv na celkové pořadí uchazečů však bude mít i jejich předchozí prospěch na základní škole.

Průvodce přijímacím řízením – přehledný návod s termíny:

Uchazeč o studium vyplní přihlášku ke vzdělávání, kterou mu poskytne jeho základní škola. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Vyplněný formulář uchazeč odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, pořadí škol dle preferencí však musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče. Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihlášku je nutné odevzdat k rukám ředitele školy nejpozději do 2. března 2020. Všichni uchazeči následně obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, které bude probíhat v budově gymnázia.

V souladu s § 62c školského zákona může každý uchazeč konat písemný test z českého jazyka i z matematiky dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Pokud preferujete naše gymnázium, doporučujeme uvést ho na prvním místě!

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a lepší výsledek písemného testu z matematiky. Uchazeč má tedy dva pokusy na to, aby zvládl přijímací testy. Celkové hodnocení přijímacího řízení se bude opírat o testy, v nichž uchazeč dosáhne lepšího výsledku, a to nezávisle na tom, na které škole uchazeč testy skládá.

Dle stanoveného časového harmonogramu platí, že první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 14. dubna 2020, druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 15. dubna 2020.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na školních webových stránkách. Kvůli ochraně osobních údajů budou úspěšní uchazeči uvedeni pod přiděleným číselným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit našemu gymnáziu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek).

V případě jakýchkoli problémů a nejasností se na nás bez obav obraťte. Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Kritéria přijímacího řízení:

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledku přijímacích testů a dále na základě jejich dosavadních studijních výsledků na základní škole (hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za I. a II. pololetí 8. ročníku základní školy a za I. pololetí 9. ročníku základní školy).

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Za test z českého jazyka může uchazeč o studium získat maximálně 50 bodů, za test z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů, za dosavadní studijní výsledky na základní škole může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Celkem tedy uchazeč o studium může získat 130 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů bodový zisk v testu z matematiky. 

Bodové hodnocení studijních výsledků vychází z následující tabulky:

Studijní průměr

8. ročník ZŠ

I. pololetí

8. ročník ZŠ

II. pololetí

9. ročník ZŠ

I. pololetí

1,0 až 1,09

10 bodů

10 bodů

10 bodů

1,1 až 1,19

9 bodů

9 bodů

9 bodů

1,2 až 1,29

8 bodů

8 bodů

8 bodů

1,3 až 1,39

7 bodů

7 bodů

7 bodů

1,4 až 1,49

6 bodů

6 bodů

6 bodů

1,5 až 1,59

5 bodů

5 bodů

5 bodů

1,6 až 1,69

4 body

4 body

4 body

1,7 až 1,79

3 body

3 body

3 body

1,8 až 1,89

2 body

2 body

2 body

1,9 až 1,99

1 bod

1 bod

1 bod

2,0 a horší

0 bodů

0 bodů

0 bodů

Mgr. Petr Dobeš, ředitel gymnázia

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu