Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Klasifikace na internetu

Pro lepší informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dětí používají všichni vyučující webové rozhraní pro publikování klasifikace.

Na stránkách školy je ve STUDIJNÍ SEKCI záložka KLASIFIKACE, po jejímž rozevření se zobrazí přihlašovací okno.

Každý student a každý z rodičů dostali přístupový kód a heslo, pod kterým se přihlásí do internetové aplikace. Student má přitom jiný kód i heslo než jeho rodiče.

Po přihlášení do systému si každý uživatel může změnit heslo.

Po přihlášení do systému se rodičům zobrazí všechny známky jejich dítěte v jedné přehledné tabulce. Po zaškrtnutí okénka DETAILY se zobrazí podrobnější popis známek.

Dále se zobrazí docházka, stálý i aktuální rozvrh hodin (suplování, odpadlé hodiny) dítěte.

Rodiče si mohou vyzvednout přístupové údaje v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin.

Údaje rodičům předáme pouze oproti jejich podpisu v kanceláři školy (1. patro vpravo, místnost číslo 108).

Přístupové údaje rodičů nových studentů mají u sebe během prvního školního týdne třídní učitelé, kteří je rodičům vydají.

Při případné ztrátě přístupových údajů vygenerujeme rodičům nové heslo.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu