Gymnázium Roudnice nad Labem
21.09.2017

Vážení rodiče, Od 1.9.2017 jsme na základě požadavků kontrolních orgánů změnili způsob úhrady stravného ve školní jídelně a zavedli nový systém evidence výdeje obědů a plateb. Protože jde o zásadní změny, na které se telefonicky dotazujete, zde je podrobné vysvětlení změn.  1. Počáteční záloha Dle platné legislativy lze potraviny do školní jídelny nakupovat pouze z peněz vybraných od strávníků…

Zobrazit celý článek


21.09.2017

Vážení zákonní zástupci, musím vás upozornit na změnu, která se týká žádostí o uvolnění žáků z hodin tělesné výchovy. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělává…

Zobrazit celý článek


19.09.2017

Důrazně upozorňujeme studenty, kteří si ve školní knihovně vypůjčili knihu(y), aby ji (je) do konce tohoto týdne vrátili. Důvodem je povinnost provést novou evidenci všech knižních titulů.

Zobrazit celý článek


Studentské práce v anglickém jazyce

Budoucnost očima našich nejmladších žáků
My future  When I grow up I will live in a village or in another country. I hope to be an architect and build cities in foreign countries so I must live there some time. And if I like it I will maybe move there. When I leave school I will study at a University of architecture. Maybe I will finish when I am 26 years old. Then I will have a year off to travel to lots of countries and be free. I think we are not alone in the space but I don´t think aliens will visit our planet. Maybe in many man
My guitar school
My dream school is a guitar school. Only subject is guitar lesson. We play a classic guitar or electric guitar. You should have your own guitar. You must stay at school during the week and you go home at the weekend. School starts at 9 o´clock a.m. and ends at 3 o´clock p.m. When you want to leave a lesson you can go anytime you want. Now I´ll speak about some rules. You can go on playground at break. Lunch is at 12 o´clock. You can go to “Music room“ and listen to your favorite songs. You can g
DREAM SCHOOL
My essey is going to be about my Dream school. I'm going to talk about what it should look like, about rules, food and lots of other things. I think that it should look like small burger shop from the outside, but if you say password into the little window and if it's correct, then a portal to school will appear and you can go in. Now let me talk about the rules. I would made them so everyone would like them. For example, firs rule would be that you can choose which subject you want to lea
My dream school 2
This essay is about my dream school. I will tell you, what should it look like outside and then inside. And I will write some rules, which students must keep. School name is a “Primary and high school G. King’s.” George King is a king of Crazyland. Crazyland is my dream land. School looks like a marshmallow, because it has pink color. Pink…who doesn’t like pink? On the roof of the school there is a playground for little kids. And in the cellar there is “playground” for old students and teache
School of my dreams
This essay is about the school of my dreams. There must be clever and friendly classmates, especially girls must be cute and they mustn´t be rude! There are teachers like Mrs. Vachková, sometimes they're angry, but mostly they're kind and honest. Also they are beautiful like Mrs. Vachková! The classrooms are colorful and big. You can study there a lot of languages like Spanish, Chinese, Russian, French, Italian, etc. You can play there PC games, chat with your friends or use Wi-Fi during the bre
1 2

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu