Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
GymnáziumRoudnice nad Labem

Chemie

 1. Stavba atomu
 2. Chemická vazba
 3. Periodická soustava prvků
 4. Roztoky
 5. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
 6. Struktura, vlastnosti a chování p6-p4 prvků a jejich sloučenin
 7. Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 prvků a jejich sloučenin
 8. Struktura, vlastnosti a chování s1-s2 prvků a jejich sloučenin
 9. Struktura, vlastnosti a chování přechodných kovů
 10. Základy chemické kinetiky a termodynamiky
 11. Chemické rovnováhy
 12. Struktura, vlastnosti a reakce nasycených uhlovodíků
 13. Struktura, vlastnosti a reakce nenasycených uhlovodíků
 14. Struktura, vlastnosti a reakce aromatických uhlovodíků
 15. Složení, vlastnosti a význam halogenových a dusíkatých derivátů uhlovodíků
 16. Složení, vlastnosti a význam hydroxysloučenin a etherů
 17. Složení, vlastnosti a význam karbonylových a karboxyloých sloučenin
 18. Složení, vlastnosti a význam derivátů karboxylových kyselin
 19. Syntetické makromolekulární látky
 20. Charakteristika a význam lipidů
 21. Charakteristika a význam sacharidů
 22. Charakteristika a význam bílkovin
 23. Charakteristika a význam heterocyklických sloučenin, nukleových kyselin a enzymů.
 24. Metabolismus živin

Mohlo by Vás zajímat