Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Výtvarná výchova

 1. Umění pravěku. Nejstarší kulturní projevy lidstva. Megalitické stavby. Stylizace.
 2. Umění starověkého Egypta. Druhy a charakteristické znaky reliéfu.
 3. Umění starověké Mezopotámie a kultura egejské oblasti. Charakteristika užitého umění.
 4. Řecká kultura. Zlatý řez.
 5. Římská kultura. Kompozice, její druhy a využití.
 6. Starokřesťanské umění a byzantská kultura. Mozaika.
 7. Předrománské a románské umění. Knižní malba.
 8. Evropská gotika v architektuře, sochařství a malířství. Vitráž.
 9. Gotika v české architektuře, malířství a sochařství. Technika malby temperou.
 10. Italská renesanční architektura, malířství a sochařství. Renesanční pojetí prostoru.
 11. Benátská škola. Zaalpská renesance. Manýrismus. Česká renesance. Technika tisku z hloubky.
 12. Baroko v evropské architektuře, malířství a sochařství. Světelný kontrast a jeho využití.
 13. Baroko v české architektuře, malířství a sochařství. Barevný kontrast a jeho využití.
 14. Rokoko a klasicismus ve světovém a českém umění. Symetrie a asymetrie.
 15. Romantismus a realismus ve světovém a českém umění. Kreslířské techniky.
 16. Impresionismus ve světovém a českém umění. Akvarel.
 17. Postimpresionismus. Pointilismus. Základní charakteristika barev. Čeští ilustrátoři.
 18. Secese a symbolismus. Dekor a ornament.
 19. Moderní umělecké směry. Koláž.
 20. České umění 1. poloviny 20. století. Tisk z výšky.
 21. Nefigurativní umění a architektura 1. poloviny 20. století. Olejomalba.
 22. Moderní sochařství od Rodina po současnost. Socha, plastika, objekt.
 23. Významné malířské individuality 1. poloviny 20. století. Pařížská škola. Vývoj malířství po 2. světové válce. Tisk z plochy.
 24. Malířství a architektura po 2. světové válce. Textilní techniky.
 25. Předválečný a poválečný surrealismus. Vývoj českého umění po 2. světové válce. Postmodernismus v architektuře, malířství a sochařství. Nové malířské techniky.

Mohlo by Vás zajímat