Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
GymnáziumRoudnice nad Labem

Způsob záznamu písemné práce profilové části MZ

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné maturitní práce ve školním roce 2021/2022

V souladu s § 19, odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující podmínky pro způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce podle § 14a a 14c.

a) písemná práce z českého jazyka a literatury

Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do záznamového archu, který obdrží od zadavatele v učebně. Bude se jednat o vlastnoručně psaný text napsaný modře nebo černě dostatečně silně a nepřerušovaně píšící propisovací tužkou.

Stránky záznamového archu budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1 až 6).

Bezprostředně po uplynutí časového limitu převezme zadavatel od žáka kompletní záznamový arch (včetně nevyužitých, tedy nepopsaných listů).

b) písemná práce z cizího jazyka (anglický, německý a francouzský jazyk)

Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do záznamového archu, který obdrží od zadavatele v učebně. Bude se jednat o vlastnoručně psaný text napsaný modře nebo černě dostatečně silně a nepřerušovaně píšící propisovací tužkou.

Stránky záznamového archu budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1 až 6).

Bezprostředně po uplynutí časového limitu převezme zadavatel od žáka kompletní záznamový arch (včetně nevyužitých, tedy nepopsaných listů).

 

V Roudnici nad Labem, dne 3. ledna 2023

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Studijní sekce

Jídelní lístek

Jídelní lístek
Zde se můžete podívat, co pro Vás budeme vařit k obědu

Zvonění

08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:50 - 10:35
10:40 - 11:25
11:55 - 12:40
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25

Mohlo by Vás zajímat